Kto sme
Prečo prísť k nám
História
Hammam
Profil spoločnosti
Cenníky
Vernostný program
Press zóna
Súťaže
Kariéra
O nás :: Profil spoločnosti :: Finančné správy :: 

Finančné správy

 

 

Ročná správa emitenta k 31.12.2017

Výročná správa k 31.12.2017 

26.4.2018

PDF

5,3 MB

Ročná správa emitenta k 31.12.2017

26.4.2018

PDF

0,7 MB

Konsolidovaná účtovná závierka 2017

26.4.2018

PDF

7,1 MB

Správa nezávislého audítora k 31.12.2017

26.4.2018

PDF

1,1 MB

Účtovná závierka k 31.12.2017

26.4.2018

PDF

2,1 MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2017

Priebežná účt. závierka k 30.6.2017

27.9.2017

PDF

5,6 MB

Polročná finančná správa k 30.6.2017

27.9.2017

PDF

1,0 MB

Priebežná KUZ k 30.6.2017

27.9.2017

PDF

1,8 MB

Ročná správa emitenta k 31.12.2016

Ročná správa emitenta za rok 2016    

27.4.2017

PDF

1,6 MB

Účtovná závierka k 31.12.2016

27.4.2017

PDF

1,4 MB

Výročná správa k 31.12.2016

27.4.2017

PDF

2,6 MB

Správa nezávislého audítora 2016

27.4.2017

PDF

1,9 MB

Dodatočná správa nezávislého audítora 2016

27.4.2017

PDF

2,6 MB

Konsolidovaná účtovná závierka 2016

28.4.2017

PDF

8,9MB

SLOVAKIA k 31.12.2016

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2016

05.05.2017

PDF

0,7MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2016

Priebežná KÚZ 01-06 2016

26.9.2016

PDF

4,3 MB

Priebežná účt. závierka k 30.6.2016

26.9.2016

PDF

8,6 MB

Polročná finančná správa k 30.6.2016

26.9.2016

PDF

1,6 MB

KTT Cash flow 30.06.2016 oprava

26.1.2017

PDF

1,5 MB

KTT Konsol Cash flow 30.06.2016 oprava

26.1.2017

PDF

1,6 MB

NBS finančná správa doplnenie

26.1.2017

PDF

8,7 MB

Súvaha priebežná 30.6.2016 oprava

26.1.2017

PDF

7,1 MB

VZS priebežná 30.6.2016 oprava

26.1.2017

PDF

6,1 MB

KTT - Ročná správa emitenta k 31.12.2015

Účtovná závierka za rok 2015

27.4.2016

PDF

2,9 MB

Výročná správa 2015

27.4.2016

PDF

2,6 MB

Správa nezávislého audítora 2015

27.4.2016

PDF

1,0 MB

Ročná správa o hospodárení 2015

27.4.2016

PDF

3,3 MB

Dodatok správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2015

27.4.2016

PDF

814 kB

Ročná finančná správa 2015

19.8.2016

PDF

1,6 MB

KÚZ KTT 2015

16.9.2016

PDF

5 MB

SLOVAKIA k 31.12.2015

Správa nezávislého audítora k 31.12.2015

27.4.2016

PDF

1,1 MB

Účtovná závierka zostavená k 31.12.2015

27.4.2016

PDF

1,2 MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2015

Účtovná závierka k 30.6.2015

25.8.2015

PDF

698 kB

Polročná finančná správa k 30.6.2015

25.8.2015

PDF

396 kB

Poznámky k IÚZ k 30.6.2015

25.8.2015

PDF

1,2 MB

Polročná financná správa doplnenie

7.12.2015

PDF

5,0 MB

Priebežná konsolidovaná závierka

14.12.2015

PDF

3,4 MB

KTT - Ročná správa emitenta k 31.12.2014

Účtovná závierka materskej spoločnosti 2014

14.12.2015

PDF

2,1 MB

KÚZ 2014 

29.9.2015

PDF

9,3 MB

Výročná správa 2014

27.4.2014

PDF

3,5 MB

Účtovná závierka 2014

27.4.2014

PDF

2,5 MB

Overenie súladu VS s RÚZ 2014

29.4.2014

PDF

814 kB

Ročná správa emitenta 2014

29.4.2014

PDF

976 kB

Správa audítora 2014

29.4.2014

PDF

871 kB

Ročná finančná správa 2014 doplnenie

12.8.2014

PDF


422 kB

SLOVAKIA k 31.12.2014

Účtovná závierka 2014

29.4.2014

PDF

2,7 MB

Overenie súladu VS s RÚZ 2014

29.4.2014

PDF

856 kB

Správa audítora 2014

29.4.2014

PDF

901 kB

Výročná správa 2014

29.4.2014

PDF

1,2 MBPolročná správa emitenta k 30.6.2014

Polročná správa o hospodárení k 30.6.2014

13.08.2014

PDF

1.09MB

Poznámky k priebežnej účt. závierke k 30.6.2014

13.08.2014

PDF

2.84 MB

Výkaz ziskov a strát k 30.6.2014

13.08.2014

PDF

540kB

Súvaha k 30.6.2014

13.08.2014

PDF

606kB

Priebežná konsolidovaná účt. závierka k 30.6.2014

18.12.2014

PDF

3,12MB

 

PDF

KTT - Ročná správa emitenta k 31.12.2013

Výročná správa 2013

29.4.2014

PDF

3,3 MB

Poznámky k účtovnej závierke 2013

29.4.2014

PDF

2,0 MB

Výkaz ziskov a strát 2013

25.4.2014

PDF

414 KB

Súvaha 2013

25.4.2014

PDF

527 KB

Správa auditora 2013

29.4.2014

PDF

1,0 MB

Ročná správa o hospodárení

25.4.2014

PDF

7,24 MB

Overenie súladu VS s RÚZ

29.4.2014

PDF

951 KB

KÚZ 2013

29.10.2014

PDF

1,5 MB

SLOVAKIA k 31.12.2013

Výkaz ziskov a strát 2013

28.4.2014

PDF

453 kB

Súvaha 2013

28.4.2014

PDF

533 kB

Výročná správa 2013

29.4.2014

PDF

2,5 MB

Poznámky k účtovnej závierke 2013

29.4.2014

PDF

1,9 MB

Správa auditora 2013

29.4.2014

PDF

1,1 MB

Overenie Súladu VS s RÚZ

29.4.2014

PDF

952 KB

Polročná správa emitenta k 30.6.2013

Polročná správa o hospodárení k 30.6.2013

13.08.2013

PDF

1,10MB

Poznámky k priebežnej účt. závierke k 30.6.2013

12.08.2013

PDF

2.20 MB

Výkaz ziskov a strát k 30.6.2013

12.08.2013

PDF

478kB

Súvaha k 30.6.2013

12.08.2013

PDF

530kB

Priebežná konsolidovaná účt. závierka k 30.6.2013

15.10.2013

PDF

2,93MB

Doplnenie polročnej správy o hosp. k 30.06.2013

30.10.2013

PDF

431kB

KTT - Ročná správa emitenta k 31.12.2012

Výročná správa 2012

25.04.2013

PDF

2.50 MB

Poznámky k účtovnej závierke 2012

25.04.2013

PDF

2.16 MB

Výkaz ziskov a strát 2012

25.04.2013

PDF

521 KB

Súvaha 2012

25.04.2013

PDF

619 KB

Výrok auditora k RU 2012

25.04.2013

PDF

1.10 MB

Ročná správa o hospodárení

25.04.2013

PDF

806 KB

Overenie súladu VS s RÚZ

25.04.2013

PDF

1.04 MB

Konsolidovaná výročná správa za rok 2012

14.08.2013

PDF

7.54 MB

 

Slovakia - Ročná správa emitenta k 31.12.2012

Výročná správa 2012

25.04.2013

PDF

1.92 MB

Poznámky k účtovnej závierke 2012

25.04.2013

PDF

2.00 MB

Výkaz ziskov a strát 2012

25.04.2013

PDF

515 KB

Súvaha 2012

25.04.2013

PDF

663 KB

Výrok auditora k RU 2012

25.04.2013

PDF

1.13 MB

Overenie súladu ÚZ a VS

25.04.2013

PDF

1.09 MB

 

Polročná správa emitenta k 30.6.2012

Polročná správa o hospodárení k 30.6.2012

22.08.2012

PDF

3.54 MB

Poznamky k predbežnej účt. závierke k 30.6.2012

22.08.2012

PDF

7.36 MB

Výkaz ziskov a strát k 30.6.2012

22.08.2012

PDF

1.80 MB

Súvaha k 30.6.2012

22.08.2012

PDF

2.68 MB

Konsolidovaná účtovná závierka k 30.6.2012

27.12.2012

PDF

1 MB


Ročná správa emitenta k 31.12.2011

Súbory na stiahnutie

Dátum

Tytp súboru

Veľkosť súboru

KTT-Ročná správa o hospodareni 2011

30.4.2012

PDF

3,4 MB

KTT-Výročná správa 2011

30.4.2012

PDF

1,2 MB

KTT-Poznámky k 31.12.11

30.4.2012

PDF

484 KB

KTT-Súvaha k 31.12.2011

30.4.2012

PDF

5,2 MB

KTT-Výrok audítora k RUZ 2011

30.4.2012

PDF

2,0 MB

KTT-Oznámenie o zverejnení RÚZ 2011

30.4.2012

PDF

2,0 MB

KTT-Overenie súladu VSsRUZ

30.4.2012

PDF

600 KB

KTT-VZaS 2011

30.4.2012

PDF

2,4 MB

Slovakia a.s.-Súvaha 2011

30.4.2012

PDF

5,2 MB

Slovakia a.s.-Výročná správa 2011

30.4.2012

PDF

1,2 MB

Slovakia a.s.-VZaS 2011

30.4.2012

PDF

2,2 MB

Slovakia a.s.-Poznámky RÚZ 2011

30.4.2012

PDF

468 KB

Slovakia a.s.-Overenie súladu VSsRUZ

30.4.2012

PDF

600 KB

Slovakia a.s.-Výrok audítora k RÚZ 2011

30.4.2012

PDF

2,0 MB

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2011

29.11.2012

PDF

4,9 MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2011

Súbory na stiahnutie

Dátum

Tytp súboru

Veľkosť súboru

CF k 30.6.2011

12.08.2011

PDF

314 KB

Poznamky k účtovným výkazom

12.08.2011

PDF

1.29 MB

VZaS k 30.6.2011

12.08.2011

PDF

426 KB

Súvaha k 30.6.2011 

12.08.2011

PDF

497 KB

Polročná správa o hospodárení

15.08.2011

PDF

1.3 MB

Konsolidovaná účtovná závierka k 30.06.2011

15.08.2011

PDF

2.7 MB

Ročná správa emitenta k 31.12.2010

Sprava nezavisleho a...

29.04.2011

PDF

1.05 MB

Rocna sprava o hospo...

29.04.2011

PDF

525 KB

VZaS

27.04.2011

PDF

373 KB

Poznámky

27.04.2011

PDF

2.04 MB

Suvaha

27.04.2011

PDF

480 KB

Výročná_správa_2010K...

09.05.2011

PDF

966 KB

Slovakia as Poznamky...

17.06.2011

PDF

1.47 MB

Slovakia as Suvaha.p...

17.06.2011

PDF

400 KB

Slovakia as Vyrocna ...

17.06.2011

PDF

5.35 MB

Slovakia as Dodatok ...

17.06.2011

PDF

1.3 MB

Slovakia as VZaS

17.06.2011

PDF

332 KB

Rocna sprava o hosp ...

20.06.2011

PDF

415 KB

Konsolidovana uzavie...

08.08.2011

PDF

14.43 MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2010

Polroc spr o hospoda...

16.08.2010

PDF

957 KB

Pozn k uct vykazom k...

16.08.2010

PDF

1.05 MB

Vykaz ziskov a strat...

16.08.2010

PDF

1.25 MB

Suvaha k 30_6_2010.p...

16.08.2010

PDF

2.66 MB

Cash flow k 30_6_201...

16.08.2010

PDF

324 KB

Priebežná konsolidovaná uzávierka

12.11.2010

PDF

8.39 MB

Ročná správa emitenta k 31.12.2009

Súvaha

29.03.2010

PDF

475 KB

Výkaz ziskov a strát

29.03.2010

PDF

232 KB

Sprava o overeni súl...

26.04.2010

PDF

150 KB

Poznámky k učt_výkaz...

29.04.2010

PDF

2.28 MB

Konsolidovaná výročn...

03.09.2010

PDF

1.36 MB

KTT-Výročná správa 2...

10.08.2011

PDF

1.39 MB

Polročná správa emitenta k 30.6.2009

SUVAHA 30_06_2009

19.08.2009

PDF

253 KB

Výkaz ziskov a strát...

19.08.2009

PDF

182 KB

CASH FLOW 30_06_2009...

19.08.2009

PDF

71 KB

Poznámky 30_06_2009....

19.08.2009

PDF

41 KB

NBS_polročná správa ...

25.08.2009

PDF

628 KB

Prieb konsolidovana ...

12.02.2010

PDF

1.07MB

Ročná správa emitenta za rok 2008

Výkaz ZaS 12_2008

27.04.2009

PDF

175 KB

Poznámky 31_12_2008

27.04.2009

PDF

349 KB

Cash Flow 31_12_2008

27.04.2009

PDF

71 KB

Súvaha 31_12_2008

27.04.2009

PDF

239 KB

Výrocna správa 2008

29.04.2009

PDF

6.82 MB

Výrok auditora

05.05.2009

PDF

904 KB

Ročná správa o hospodárení

25.08.2009

PDF

265 KB

Konsolidácia účtovná závierka

02.12.2009

PDF

169 KB

Výročná_správa 2008 - konsolidovaná

02.12.2009

PDF

677 KB

Konsolidovaná súvaha

16.12.2009

PDF

31 KB

Konsolidovaný Cash flow

16.12.2009

PDF

37 KB

Konsolidovaný prehľad zmien vlastného imania

16.12.2009

PDF

5 KB

Konsolidovaný výkaz ziskov a strát

16.12.2009

PDF

17 KB

Správa nezávislého audítora

16.12.2009

PDF

144 KB

Polročná správa emitenta k 30.6.2008

Polročná správa

10.08.2011

PDF

293 kB

Poznámky k 30_6_08.p...

10.08.2011

PDF

304 kB

Polročná sprava za I. polrok

26.06.2008

PDF

3.65 MB

Súvaha

15.08.2008

PDF

1.93 MB

Výkaz ziskov a strát

15.08.2008

PDF

924 kB

Výkaz Cash Flow

26.02.2009

PDF

982 kB

Polročná správa emitenta za rok 2007

Úvod

10.08.2011

PDF

127 KB

Súvaha

10.08.2011

PDF

5.02 MB

Výkaz ziskov a strát

10.08.2011

PDF

2.08 MB

Výrok audítora

10.08.2011

PDF

24 KB

Výročná správa

10.08.2011

PDF

247 KB

Poznámky

10.08.2011

PDF

310 KB

 
 
Váš e-mail: 
Mapa stránky
 
Partneri
 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo