Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby

 • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, všetky čerstvé zápalové ochorenie
 • klinické známky obehového zlyhania ( nedostatočnosť srdca a obehu)
 • stavy po hlbokej trombóze do troch mesiacov po doznení choroby, stavy po zápale žíl do šiestich týždňov po doznení choroby
 • nestabilná cukrovka, nedostatočne kompenzovaná
 • často sa opakujúce krvácanie každého druhu
 • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby
 • epilepsia okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiaden záchvat
 • duševné poruchy a demencia so zníženou schopnosťou komunikácie
 • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok
 • inkontinencia moču a stolice
 • tehotenstvo
 • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu
 • hypertenzia nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg)
 • nesebestačnosť klienta dochádzať na procedúry ( pacienti na vozíčku)


Čiastka 267 Zbierka zákonov č. 661/2007 Strana 5175

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa