Parkovanie pre ubytovaných hostí kúpeľov

Klienti spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. (ďalej aj „KTT“) majú možnosť parkovať na vyhradených parkovacích miestach KTT (pri jednotlivých ubytovacích zariadeniach či na Hospodárskom dvore KTT) alebo na mestských parkovacích miestach.

Vyhradené parkovacie miesta KTT sú spoplatnené sumou 3 EUR / deň a sú určené výhradne pre ubytovaných klientov v KTT.

Parkovanie v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Ubytovaní hostia, ktorí sú držiteľmi Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím (náhľad preukazu tu), môžu na týchto miestach parkovať bezplatne. Preukaz musí byť viditeľne umiestnený za predným sklom vozidla.
Ubytovaní hostia v KTT, ktorí sú držiteľmi preukazov ŤZP a/alebo ŤZP-S bez Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím, môžu na týchto miestach parkovať za zvýhodnenú cenu 1,50 EUR / deň
Vyhradené parkovacie miesta KTT nie je možné vopred rezervovať.

Mestské parkovacie miesta sú spoplatnené podľa platného VZN mesta Trenčianske Teplice. Klient má možnosť zakúpiť si parkovací lístok v parkovacom automate alebo si môže zakúpiť parkovacie karty pre ubytovaných (3 / 7 / 10 alebo 15-dňové), dostupné aj na recepciách kúpeľných hotelov.
Mestské parkovacie miesta nie je možné vopred rezervovať.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Mapa parkovacích miest pre ubytovaných hostí Kúpeľov Trenčianske Teplice

Mapa parkovacích miest pre hostí
.

Parkovanie - Hospodársky dvor

Mapa parkovacích miest pre hostí
.
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa