Kúpeľný park do sezóny so zmenami

Kúpele Trenčianske Teplice plánujú pred novou kúpeľnou sezónou úpravu parku. Ten je s rozlohou 8 hektárov jedným z najväčších tuzemských kúpeľných parkov vôbec.

Zvýšiť atraktivitu má parku pomôcť nový odborný projekt jeho revitalizácie, vrátane dendrologického prieskumu, vypracovaného autorizovaným krajinným architektom. Prieskum ukončený v marci 2017 však ukázal, že nie všetky stromy v Kúpeľnom parku sú v ideálnej kondícii. Z celkového počtu približne tisíc kusov asi 15% z nich je v odborníkmi označenom kalamitnom stave. Pred samotnou revitalizáciou parku je teda potrebné vopred zabezpečiť odstránenie 147 takýchto kalamitných stromov.

„Vypílením rizikových stromov dôjde k zvýšeniu bezpečnosti návštevníkov parku, jeho ozdraveniu, či presvetleniu a v neposlednom rade pôjde o akúsi predprípravu pred ďalšou etapou jeho revitalizácie,“ uviedol na margo pripravovaného výrubu Michal Vojtáš, generálny riaditeľ kúpeľov.

Ako ďalej dovysvetlil, aktuálny stav drevín parku riešili aj s dotknutými úradmi a samotný zásah zveria špecializovanej firme. „Aj keď ide o kalamitný stav, čo znamená, že výrub sa môže vykonať v ktoromkoľvek vegetačnom období, chceme to stihnúť ešte pred príchodom jari. Pilčíci by mali nastúpiť v priebehu najbližších dní s tým, že práce by nemali trvať viac ako dva týždne. V tomto období prosíme návštevníkov o trpezlivosť a opatrnosť v dotknutých častiach parku,“ dodal riaditeľ. V rámci projektu sa počíta aj s náhradnou výsadbou. A to i napriek tomu, že v prípade kalamitnej situácie táto nie je potrebná.

Celková revitalizácia parku je podľa riaditeľa kúpeľov agendou na niekoľko rokov, pričom okrem sadovníckych úprav by táto mala zahŕňať nové osvetlenie, chodníky, či mobiliárne prvky. Rozsah prác a ich časový harmonogram však bude závisieť od objemu získaných finančných prostriedkov z podporných zdrojov.

„Naše kúpele si uvedomujú, že liečebné pobyty nie sú len o kúpeľných alebo masážnych procedúrach, ale aj o celkovom relaxačnom pocite. Kúpeľný park bezpochyby poskytuje jedinečné prostredie na oddych nielen našim klientom, ale aj obyvateľom a návštevníkom mesta či ostatných zariadení v Trenčianskych Tepliciach. Preto máme aj do budúcna záujem udržať, resp. zvýšiť jeho atraktivitu,“ povedal v závere riaditeľ kúpeľov.

Aktivitu kúpeľov víta aj lokálna samospráva. Podľa Štefana Škultétyho, primátora Trenčianskych Teplíc „ide po dlhom čase o významný krok správnym smerom ku komplexnej obnove kúpeľného parku, ktorý si to určite zaslúži a ktorá bude verím čo najskôr pokračovať aj ďalšími etapami. Uvedomujem si však, že bez získania prostriedkov z externých zdrojov je financovanie revitalizácie daného rozsahu veľmi obtiažne. Každopádne verím, že cesta, ktorou sa kúpeľný park dnes vydáva, bude úspešná a nie priveľmi dlhá.“

 

 

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo