Zmena parkovania KH Krym

Upozornenie pre hostí ubytovaných v KH Krym

Upozorňujeme kúpeľných hostí ubytovaných v KH Krym na zmenu vjazdu a výjazdu na dočasnú odstavnú plochu pre automobily.

Z dôvodu rekonštrukcie KH Slovakia je zrušený vjazd cez pôvodné parkovisko KH Slovakia. Vjazd a výjazd na dočasnú odstavnú plochu automobilov je posunutý bližšie ku KH Krym.


Ďakujeme za pochopenie
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa