Kariéra

Personálne oddelenie:
+421 917 841 929
+421/32/6514 678
E-mail: kariera@slktn.sk 

Ponuka práce Kúpele Trenčianske Teplice
Slovenská zdravotnícka univerzita

Školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity

Kúpele Trenčianske Teplice sú školiace pracovisko Slovenskej zdravotníckej univerzity pre praktickú časť vysokoškolského vzdelávania v zdravotníckych povolaniach, špecializačné a ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovaných študijných programoch SZU.

Slovenská zdravotnícka univerzita

Systém duálneho vzdelávania

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. vo februári 2016, podpísala so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Trenčíne, Zmluvu o duálnom vzdelávaní pre učebné odbory hostinský a hotelová akadémia.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa