Historický Hammam na nulovej eurobankovke

Historický Hammam na nulovej eurobankovke

TLAČOVÁ SPRÁVA

Skutočná lahôdka zavedie návštevníkov do jedných
z najobľúbenejších kúpeľov na Slovensku.
Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa rozhodla krásu svojho historického skvostu - odpočivárne Hammam, pri príležitosti
130. výročia jej výstavby, zvečniť vydaním vlastnej nulovej eurobankovky.

Od svojej výstavby v roku 1888 sa tak tento architektonický skvost postavený v maurskom slohu „dočká“ svojej ďalšej veľkej slávy.
Na bankovke sa vyníma interiér odpočivárne Hammam.

Podľa Vladislava Klajbana z Euro Souvenir Slovensko pôjde o vôbec prvý motív zobrazujúci interiér budovy v rámci slovenských vydaní.

„Veríme, že sme pre našich návštevníkov a zberateľov pripravili unikát, ktorým si svoju zbierku nulových bankoviek môžu hodnotne rozšíriť,“ uviedol Michal Vojtáš, generálny riaditeľ Kúpeľov. „Okrem toho bude záujemcom v prvý deň predaja na lokálnej pošte k dispozícii aj príležitostná pečiatka venovaná 130. výročiu Hammamu,“ dodal.

Nulová eurobankovka sa dostane do predaja vo štvrtok 08.11.2018 pri cene 3 EUR za kus a v maximálnom počte 10 kusov na kupujúceho. Jediné oficiálne miesto predaja bude situované v kúpeľnom hoteli PAX. Z celkového nákladu 10 tisíc kusov je pre tuzemský trh určených 8 tisíc, pričom s predajom 2 tisíc sa uvažuje až v roku 2019.

Hoci má bankovka nulovú hodnotu, za krátky čas od uvedenia konceptu na Slovensku v roku 2018 sa stala zberateľským fenoménom. Naviac významne prispieva k podpore cestovného ruchu a turizmu naprieč najvýznamnejšími kultúrnymi, turistickými a historickými lokalitami.

Hammam v Trenčianskych Tepliciach preto nemôže stáť bokom.

USMERNENIE K PREDAJU NULOVEJ EUROBANKOVKY

Termín začatia predaja: 08. novembra 2018 od 9:00 hod.
Miesto predaja: KH PAX (jediné oficiálne miesto predaja)
Cena nulovej eurobankovky: 3€
Cena obálky s motívom Hammamu: 1€
Obmedzenie zakúpeného počtu: maximálne 10 ks/ osoba*
Celodenné prehliadky Hammamu: 8.11.2018 v čase od 10:30hod. do 16:00hod. bude návštevníkom umožnené absolvovať prehliadku Hammamu s výkladom o jeho histórii.
Vstup na prehliadku bude z budovy SINA v intervale každých 30 minút.
Cena prehliadky: 2€/ osoba
Náš tip k zakúpenej obálke s motívom Hammamu: Od 8.11.2018 bude počas 7 pracovných dní k dispozícii aj špeciálne navrhnutá pečiatka s motívom HAMMAMU, ktorá bude dostupná priamo v budove Pošty v Trenčianskych Tepliciach, Ul.17. novembra 285/2 (presná adresa na mape).

*Zároveň si dovoľujeme upozorniť všetkých záujemcov, zberateľov a návštevníkov, že bankovky si nie je a ani nebude možné rezervovať. Predávať sa budú náhodné sériové čísla v poradí. Platba bude možná len v hotvovosti.

10. október 2018, Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

 
Váš e-mail: 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo