Kúpeľný dom Sina s novou fasádou

Kúpeľný dom SINA v Trenčianskych Tepliciach s novou fasádou po rekonštrukcii

TLAČOVÁ SPRÁVA

V Trenčianskych Tepliciach, 17. mája 2017

Historická fasáda obľúbeného kúpeľného domu SINA v Trenčianskych Tepliciach dostala (staro)nový šat. Podarilo sa zachrániť aj viac ako 3.000 reliéfnych prvkov.
Takmer 150-ročný kúpeľný dom prešiel v ostatných rokoch výraznou obnovou - od rekonštrukcie bazéna a odpočivární, cez modernizáciu vykurovania až po osadenie novej strechy. Novou fasádou sa tak uzatvára posledná veľká kapitola jeho plánovanej obnovy.

Rekonštrukcia fasády spočívala predovšetkým v obnove omietky, oprave trhlín, výmene okien a dverí, naďalej si však zachovala svoj historický ráz. Išlo o doteraz najkomplexnejšiu rekonštrukciu fasády za ostatných 40 rokov, pričom nadväzovala na sanáciu jej časti v roku 2014. Vek budovy sa prejavil vo veľkých nerovnostiach fasády objektu, či už výškových alebo plošných. Tie boli vyspravené viacvrstvovými omietkami a lokálnym plošným doplnením muriva. Celková výmera fasády je cca. 1.200 m2 a jej súčasťou je aj viac ako 3.000 reliéfnych prvkov. V rámci obnovy boli zároveň doplnené preklady a zastabilizované klenby fasádnych otvorov.
Samotné rekonštrukčné práce trvali od júna 2016. Po niekoľkomesačnom sklze boli ukončené začiatkom mája 2017 a v plnom rozsahu boli hradené z finančných zdrojov Kúpeľov Trenčianske Teplice.
„Každoročne sa, v závislosti od finančných možností, snažíme o postupnú obnovu našich objektov. Po minuloročnej výmene strešnej krytiny na objekte kaštieľ, aj za podpory dotačných prostriedkov z Ministerstva kultúry, sme tento rok úspešne zavŕšili obnovu fasády domu SINA. Veríme, že zrekonštruovaná budova sa pozitívne prejaví na znížení prevádzkových nákladov a zároveň svojim atraktívnym vzhľadom spríjemní návštevníkom chvíle strávené u nás,“
povedal Michal Vojtáš, generálny riaditeľ Kúpeľov Trenčianske Teplice. „Naviac, v snahe uľahčiť našim klientom orientáciu, plánujeme ešte počas tohto roka v budove SINA inštalovať nové komplexné interiérové značenie, vizuálne nadväzujúce na značenie kúpeľných hotelov KRYM a PAX,“ dodal.
Spokojnosť s obnovenou fasádou netají ani Štefan Škultéty, primátor Trenčianskych Teplíc: „Investičná aktivita Kúpeľov za ostatných 10 rokov výrazne prispela k zlepšeniu celkového vzhľadu nášho mesta. Teší ma, že konečne aj jedna z nesporne najkrajších budov Trenčianskych Teplíc dostala nový šat. Vzhľadom na jej vysokú návštevnosť a umiestnenie na pešej zóne je to pozitívne vnímané aj samotnými obyvateľmi a návštevníkmi mesta.“
Kúpeľný dom SINA dal okolo roku 1870 postaviť vtedajší majiteľ kúpeľov Šimon Sina podľa návrhu českého architekta Františka Schmoranza ml., vychádzajúceho zo vzoru rakúskych liečebných kúpeľných domov. Budova zhotovená v novorenesančnom slohu slúžila ako hotel spojený s bazénom - zrkadliskom, čo bolo v tej dobe unikátom. Dnes sa v tejto historickej budove, od roku 1888 priamo prepojenej s odpočivárňou Hammam, nachádzajú predovšetkým priestory poskytovania liečebných procedúr. 

 
Váš e-mail: 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo