Vernostný program

Byť naším verným sa aj v tomto roku oplatí.

Pre našich verných klientov, ktorí u nás absolvovali už viac ako 3 pobyty (ako samoplatca alebo s poukazom zo ZP), ponúkame vernostné zľavy.

Podmienky poskytnutia zľavy:

 1. Zľava sa poskytuje z ceny pobytu pre samoplatcov, ktorí hradia pobyt priamo v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s. v hotovosti, alebo bankovým prevodom (nie prostredníctvom cestovných kancelárií a firiem).
 2. Výška zľavy sa určí podľa počtu uskutočnených pobytov:
  3-4 pobyty            zľava 5%
  5-6 pobytov          zľava 7%
  7 a viac pobytov   zľava 10%
 3. Zľavu nie je možné kumulovať s inou zľavou, klientovi sa v tomto prípade poskytne výhodnejšia možnosť zľavy.
 4. Spätné zaúčtovanie zľavy po odchode klienta z pobytu nie je možné.

Zľava sa neposkytuje:

 1. Zľava sa nevzťahuje na kúpeľný poplatok, ani na doplnkové služby.
 2. Zľava sa nevzťahuje na hotelové ubytovanie.
 3. Za správnosť udelenia zľavy zodpovedajú pracovníci recepcie a obchodného oddelenia.
 4. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky poskytovania vernostného programu.
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa