Ambulantná liečba

Kúpeľnú liečbu schválenú zdravotnou poisťovňou je možné absolvovať i ambulantnou formou, t.j. bez ubytovania v ubytovacích zariadeniach a bez poskytnutia stravy. Túto formu liečby je nutné vyznačiť pri vypisovaní návrhu.

Od 01.06.2023 sa uhrádza poplatok 5 €/deň nad rámec služieb hradených zo ZP.

Ambulantná liečba v kúpeľoch

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár pre dospelých alebo špecialista. Vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne. O konkrétne kúpele je nutné požiadať zdravotnú poisťovňu pri predložení návrhu - vzťahuje sa na IS A.

V prípade schváleného návrhu IS A je tento zaslaný priamo do Kúpeľov Trenčianske Teplice. Kúpele následne klienta na ambulantnú kúpeľnú liečbu písomne predvolajú. Po schválení návrhu zdravotnou poisťovňou sa môže klient o termíne nástupu na kúpeľnú liečbu informovať a dohodnúť priamo s kúpeľmi a to osobne, písomne alebo telefonicky.

V prípade schváleného návrhu IS B je tento zaslaný priamo žiadateľovi, a klient si termín v Kúpeľoch Trenčianske Teplice rezervuje sám, písomne alebo telefonicky.

Pred nástupom do kúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuálny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Dĺžka kúpeľnej liečby je uvedená v rozhodnutí o schválení liečby a nie je možné ju meniť.

Nezabudnite si priniesť:

  • predvolanie na kúpeľnú liečbu
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave
  • lieky, ktoré pravidelne užívate

Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie a prezúvky vhodné na procedúry.

Liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č. 577/2004Z.z.

Dôležité informácie

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb
Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Kontaktná osoba:
Ing. Ďuríková Katarína
e-mail: durikova@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 775

Príjem ambulantných pacientov:
Str - Pia  08:00-12:00  12:30-14:00

Predaj procedúr a ambulantných paušálov:
tel.: +421/32/6514 140
e-mail: predajprocedur@slktn.sk

Parkovanie návštevníkov kúpeľov Parkovanie pre hostí

Zobraziť mapu parkovacích miest

Doprava zo stanice

Odvoz a dovoz - smer železničná stanica - Kúpele Trenčianske Teplice a späť je potrebné nahlásiť na recepcii vášho hotela 2 dni vopred.
Ďakujeme.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa