Liečebné
Relaxačné
Zdravotné poisťovne
Špeciálne
Rekondičné
Poukážky a permanentky
Pobyty :: Zdravotné poisťovne :: Cenník doplatkov na liečbu IS B :: 

Cenník doplatkov na liečbu IS B

 

Doplatok na ubytovanie + celodenná strava

(osoba v 2-lôžkovej izbe/deň)                                                                            cena v EUR

Liečebný
dom

kategória

Zľava 20% nástupy 02.01.-28.02.
2019

01.03.-30.04.
2019

01.05.-23.10.
2019

24.10.-22.12.
2019

Príplatok za
1-lôžkovú
izbu

Krym

I.comfort

25,60

32,00

36,00

33,00

18,00

Krym

I.štandard

24,00

30,00

34,00

31,00

15,00

Pax

I.comfort

22,40

28,00

32,00

29,00

9,00

Atlantis
Slovakia

II.comfort

16,80

21,00

25,00

22,00

7,00

Vlára
Esplanade
Viktória
Pram.dvor

II.economy

18,50

21,50

19,50

5,00

Eskulap*

III.economy

14,00

16,00

15,00

* ubytovanie v 1-lôžkovej izbe bez sociálneho zariadenia a bez TV!

Stravovanie
Pri KH Krym - celodenná strava formou bufetových stolov
Pri KH Pax, Slovakia a LD Atlantis - raňajky formou bufetových stolov, obedy-večere výber z menu + šalátový bufet

Liečenie
- procedúry v KH Pax a KH Krym sú poskytované priamo v budove.

Mesto Trenčianske Teplice stanovilo výber dane z ubytovania vo výške 1,00 €/deň, ktorý platíte pri nástupe na liečebný pobyt.

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie:
› držiteľov preukazu ZŤP/S
› deti do troch rokov života vrátane
› nevidomú osobu › osobu v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

Správca dane znižuje daň za ubytovanie o 50%:
› pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S
› pre držiteľov preukazu ZŤP

Administratívny poplatok 0,41/deň

Liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č.557/2004 z.z.
Indikácie:

Nervové choroby VI a Choroby pohybového ústrojenstva VII

Bližšie informácie a rezervácie pobytov

Centrálne rezervačné číslo: +421/32/6514 000

Kontaktné osoby:
Natália Justhová
e-mail: njusthova@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 791

Matejíková Jaroslava
e-mail:
obchod5@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 792

 
 
Váš e-mail: 
Site map
 
Partneri
 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo