Termálna liečivá voda

Termálna voda – poklad Trenčianskych Teplíc

Trenčianske Teplice ukrývajú jedinečný poklad – unikátnu liečivú termálnu vodu, blahodarne pôsobiacu najmä na pohybový aparát.
Bez akejkoľvek potreby úpravy – ohrievaním alebo ochladzovaním – sa vzácne prvky obsiahnuté v tejto liečivej vode využívajú na termálne kúpele pre hostí Kúpeľov Trenčianske Teplice.

Kúpele využívajú 6 prameňov tejto vzácnej liečivej vody na vnútornú balneoterapiu - pitné procedúry a vonkajšiu balneoterapiu v termálnych bazénoch:

Kúpeľ Sina
Kúpeľ Sina
Bazén MUDr. Čapka – PI
Bazén MUDr. Čapka – PI
Bazén PII
Bazén PII
Bazén PIII
Bazén PIII
Bazén Krym - PK
Bazén Krym - PK

Jedinečnosť termálnej vody.

Sírne termy v Trenčianskych Tepliciach sú unikátne vďaka optimálnej balneologickej teplote jednotlivých prameňov 38,4 – 40 °C, ktorá umožňuje ich priame použitie na vonkajšiu balneoterapiu bez potreby ohrievania, alebo ochladzovania. Táto skutočnosť hrá dôležitú úlohu v liečebnom účinku, pretože sulfán je vo vode rozpustený plyn, ktorý pri ohrievaní, ochladzovaní, alebo transporte rýchlo uniká do vzduchu.
Miesta aplikácie tohoto vzácneho liečebného prvku sú v Trenčianskych Tepliciach umiestnené nad prameňmi, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Reflexné zmeny, ktoré sú objektívnym prejavom bolesti pri chorobách pohybového ústrojenstva, sú charakteristické horším zásobovaním krvou zúženými kapilárami. Sulfán prechádza cez pokožku do organizmu, kde tieto kapiláry rozširuje. Výskumné práce jednoznačne dokázali aj celkový analgetický účinok sulfánu, ktorý sa zvyšuje nielen počas kúpeľa, ale aj po jeho skončení. Síra sa z pokožky naďalej vstrebáva po skončení procedúry, preto kúpeľným hosťom neodporúčame sprchovanie bezprostredne po kúpeli.
História kúpeľnej liečby v Trenčianskych Tepliciach je okrem iného aj históriou nefarmakologickej liečby bolesti. Síranová, vápenato - horečnatá sírna voda tiekla aj do špeciálne upravenej jamy, v ktorej sa kúpali choré kone. Vek tejto vody bol stanovený výskumom na 20 000 - 23 000 rokov, čo je zárukou jej ekologickej čistoty.
Kúpele Trenčianske Teplice tiež využívajú liečivé peloidy: prírodné sírne mineralizované fango a prírodnú rašelinu. Rašelina, ktorá je využívaná v týchto kúpeľoch má okrem vynikajúcich tepelných vlastností i výnimočné chemické účinky. Kyslosť rašeliny spôsobuje zvýšené prekrvenie tkanív v mieste aplikácie, obsah huminových kyselín a bituménu má protizápalové a analgetické účinky. Rašelina sa ťaží v ekologicky nezávadnom prostredí a je certifikovaná referenčným laboratóriom pre posudzovanie peloidov. Prírodné sírne mineralizované fango je vynikajúcim teploliečebným prostriedkom a zároveň pre obsah voľnej síry sa uplatňuje i analgetický účinok – výhodná kombinácia pri ochoreniach pohybového aparátu.

Autor: Doc.MUDr.Juraj Čelko, PhD.

Fyzikálno – chemický rozbor prírodnej liečivej minerálnej vody prameňov v Trenčianskych Tepliciach.

O našej liečivej vode v médiách

Online magazín Len pre ženy, 17.04.2018 »

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa