Zloženie prírodnej liečivej vody

Fyzikálno – chemický rozbor prírodnej liečivej minerálnej vody prameňov v Trenčianskych Tepliciach

Zloženie prírodnej liečivej vody
KATIÓNY   mg/l mval/l mval%
Vápnik Ca2+ 475,0 23,702 61,7
Horčík Mg2+ 109,8 9,025 23,4
Stroncium Sr2+ 9,1 0,2075 0,5
Železo Fe2+ 0,15 0,005 -
Mangán Mn2+ 0,01 0,0003 -
Sodík Na+ 110,2 4,494 12,5
Draslík K+ 28,5 0,730 1,9
Spolu     38,464  
ANIÓNY   mg/l mval/l mval%
Chloridy Cl- 109,0 3,074 7,9
Bromidy Br- 0,3 0,0037 -
Jodidy J- 0,02 0,0002 -
Sírany SO42- 1380,0 28,704 74,0
Hydrogén uhličitany HCO3- 426,0 6,986 18,1
Spolu     38,768  
ROZPUSTNÉ PLYNY   mg/l
Oxid uhličitý voľný CO2 105,4
Sulfán (ako voľne titrovateľná síra) H2S 3,74
 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa