Čičmany, Rajecká lesná a Žilina

Čičmany

odchod o 10.00 hod. - predpokladaný návrat o 17.30 hod.
odchod o 13.30 hod. - predpokladaný návrat o 17.30 hod. (v prípade nezáujmu o návštevu mesta Žilina)

Čičmany - výnimočná rázovitá obec. Architektúra obce Čičmany, pripomína i dnes medovníkové domčeky a to hlavne pre ornamentálnu výzdobu vonkajších stien domov. Tieto objekty sú cenným dokladom technickej vyspelosti, majstrovskej zručnosti a estetického cítenia obyvateľov. Geometrická výzdoba je stará asi 200 rokov. Jednoduché ornamenty boli nanášané bielym vápnom, ktoré malo aj konzervačnú funkciu.
Rajecká Lesná je známe pútnické miesto. Okrem svetovej rarity - unikátneho Slovenského betlehemu - sem ročne prichádzajú tisícky ľudí, aby navštívili farský kostol Narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1864 a tamojšiu sochu Frivaldskej Panny Márie zo 16. storočia.
Žilina a jej historické centrum. Historické jadro Žiliny tvorí Mariánske námestie spolu s deviatimi ulicami, ktoré z neho vychádzajú a ďalšími dvanástimi, ktoré na ne nadväzujú. Námestie vďaka zachovalým arkádam – laubniam, štvorcovému tvaru a nehnuteľným kultúrnym pamiatkam vytvára pre návštevníkov i obyvateľov mesta osobitnú atmosféru a pocit jedinečnosti. Preto vláda v roku 1987 vyhlásila historické jadro Žiliny za mestskú pamiatkovú rezerváciu.

Individuálne môžete navštíviť:

  • Slovenský Betlehem Rajecká Lesná, ktorý zobrazuje narodenie Ježiša v Betleheme a život, históriu a dejiny Slovenska. Je to kresťanské, národné aj umelecké rezbárske dielo majstra Jozefa Pekaru.


Pozn.:
Cena výletu sa odvíja od počtu účastníkov.
Uskutočnenie výletu je podmienené prihlásením minimálne 5 účastníkov.

Fotogaléria

Čičmany
Čičmany
Rajecká lesná
Žilina

Informácie

Turisticko-informačná kancelária v hoteli Slovakia:
e-mail: kultura@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 592
Otváracie hodiny:
pondelok - piatok   09:00 - 18:00 hod.
sobota - nedeľa     10:00 - 18:00 hod.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa