Vernostný program

Byť našim verným sa oplatí.

Pre našich klientov, ktorí si ako samoplatci zakúpia viac ako 3 pobyty v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s., poskytujeme zľavy z ceny ďalších pobytov.

Podmienky poskytnutia zľavy:

 1. Zľava sa poskytuje z ceny pobytu pre samoplatcov, ktorí hradia pobyt priamo v Kúpeľoch Trenčianske Teplice, a.s. v hotovosti, alebo bankovým prevodom (nie prostredníctvom cestovných kancelárií a firiem).
 2. Výška zľavy sa určí podľa počtu uskutočnených pobytov:
  3-4 pobyty                 zľava 3%
  5-6 pobytov               zľava 5%
  7 a viac pobytov        zľava 7%
 3. Zľavu nie je možné kumulovať s inou zľavou, klientovi sa v tomto prípade poskytne výhodnejšia možnosť zľavy.
 4. Klient bude o možnosti poskytnutia vernostnej zľavy informovaný na potvrdení rezervácie a cenníkoch pobytov. Spätné zaúčtovanie zľavy po odchode klienta z pobytu nie je možné.

Zľava sa neposkytuje:

 1. Zľava sa nevzťahuje na kúpeľný poplatok, ani na doplnkové služby.
 2. Zľava sa nevzťahuje na doplatky pobytov cez zdravotné poisťovne na indikačnú skupinu A
 3. Zľava sa nevzťahuje na hotelové ubytovanie.
 4. Za správnosť udelenia zľavy zodpovedajú pracovníci recepcie a obchodného oddelenia.
 5. Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. si vyhradzuje právo zmeniť podmienky poskytovania vernostného programu.
 
Váš e-mail: 
Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingVšeobecná zdravotná poisťovňaLe Cheque DejeunerSodexo