Máte nárok na kúpeľnú liečbu. Viete o tom?

Návrh na kúpeľnú liečbu. Aký je postup?

Poradia vám špecialisti v pravých kúpeľoch.

Kúpeľná liečba pre post Covidových pacientov v indikačnej skupine A
VI/15 - Nervové choroby
VII/12 - Choroby pohybového ústrojenstva

Kúpeľnú liečbu po prekonaní ochorenia si môžu zakúpiť i samoplatci (pobyt Post-COVID Medical).

PN počas kúpeľného pobytu

PN počas liečebného pobytu s poukazom zo ZP

je potrebné od 01.06. vyžiadať si vopred od praktického lekára.

Kúpeľná starostlivosť sa u nás rozdeľuje podľa závažnosti ochorenia na dve skupiny:

Pri indikačnej skupine A hradí kúpeľnú liečbu, ubytovanie a stravu vaša zdravotná poisťovňa, pri indikačnej skupine B hradí zdravotná poisťovňa len kúpeľnú liečbu. V oboch prípadoch si možno zvoliť pobytovú (tzv. ústavnú) liečbu alebo ambulantnú liečbu. Kúpele Trenčianske Teplice poskytujú zdravotnú starostlivosť pre obe tieto skupiny, ako aj pre samoplatcov.

Návrh na kúpeľnú liečbu - aký je postup?

Návrh na kúpeľnú liečbu vám na základe vašej žiadosti vypíše váš praktický lekár alebo špecialista. Vypísaný návrh potom doručíte na pobočku vašej zdravotnej poisťovne. O schválení alebo neschválení návrhu vám poisťovňa pošle vyjadrenie.

Pre koho je kúpeľná liečba určená?

V Kúpeľoch Trenčianske Teplice sa tradične špecializujeme na liečbu ochorení pohybového aparátu.

Poistencom poskytujeme kúpeľnú liečbu pre nasledovné indikačné skupiny:

  • Skupina A zahŕňa indikácie VI/ 1, 4, 5, 7, 8, 9 VII/2, 4, 10, X/3, 4 – najčastejšie ide o pooperačné stavy, patria sem však aj rozšírené ochorenia ako napríklad psoriáza, skleróza multiplex, Bechterevova choroba, reumatická artritída) a iné.

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa oznámi, do ktorých kúpeľov zaslala váš návrh. Kúpele vám potom podľa kapacitných možností pridelia nástupný termín a zašlú písomné predvolanie s podrobnými informáciami k pobytu. Ak si chcete kúpele vybrať sami, musíte o ne požiadať zdravotnú poisťovňu už pri predložení návrhu. V opačnom prípade vám kúpeľné miesto vyberie zdravotná poisťovňa. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

  • Skupina B zahŕňa indikácie VI/2, 3, 6, 10, 11, 12, VII/1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, XII/3, 4 – v tejto skupine sú predovšetkým chronické ochorenia pohybového aparátu.

Po schválení návrhu kúpeľnej liečby vám zdravotná poisťovňa zašle návrh so zoznamom kúpeľov vhodných pre liečbu vášho ochorenia. Z nich si sami môžete vybrať to zariadenie, ktoré vám najviac vyhovuje. Následne si vo vybraných kúpeľoch dohodnete termín nástupu a vyberiete ubytovanie podľa vašich preferencií. Návrh kúpeľnej liečby potom zašlete zvoleným kúpeľom a tie vám spätne pošlú písomné potvrdenie o rezervácii pobytu. Návrh musí byt využitý do 1 roka po operácii/ úraze/ alebo od jeho vystavenia.

Informujte sa u svojho lekára, či sa vaša diagnóza nachádza v zozname indikačných skupín s nárokom na kúpeľnú liečbu.

Zverte sa do rúk špecialistom. Odborníci v Kúpeľoch Trenčianske Teplice vám radi pomôžu s liečbou vašich zdravotných problémov.

Tip pre vás!

  • Najvýhodnejšie ceny doplatkov za liečbu ochorení v indikačnej skupine B ponúkajú pravé Kúpele Trenčianske Teplice v mesiacoch január, február a marec!
  • Výhodné ceny, široký výber ubytovacích kapacít a príjemné prostredie nájdete v Kúpeľoch Trenčianske Teplice po celý rok!

Informujte sa u nás

Stránkové hodiny: 8:00 - 14.00 hod.
kategória IS A: +421/32/6514 792
e-mail: obchod5@slktn.sk
kategória IS B: +421/32/6514 791
e-mail: obchod6@slktn.sk

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa