Profil spoločnosti

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. je akciová spoločnosť, ktorá vznikla v roku 1995 pod pôvodným názvom Slovenské liečebné kúpele. Hlavným predmetom jej činnosti je poskytovanie komplexnej zdravotnej ambulantnej a kúpeľnej starostlivosti domácim pacientom a pacientom zo zahraničia a s ňou súvisiacich ubytovacích a stravovacích služieb.

Profil spoločnosti

Zmodernizované kúpeľné zariadenia ponúkajú celoročne komplexnú kúpeľnú liečbu vysokej medicínskej úrovne pacientom zo Slovenska a zahraničia.

Pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti spoločnosť využíva predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi a rozvíja tieto odbory v miestnych prírodných liečebných podmienkach.

Ďalej vykonáva ubytovacie, stravovacie a s komplexnou kúpeľnou liečbou súvisiace iné nezdravotnícke služby v symbióze so zdravotníckymi zásadami odborných liečebných ústavov.

Z tohto dôvodu zabezpečuje rozvoj a ochranu prírodných liečivých zdrojov a udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia.

Vybudovaný systém kvality je zrealizovaný v celej spoločnosti.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa