Rekondičné

Rekondičné pobytyozdravné a liečebno-preventívne pobyty zostavené pre organizované skupiny.
Zúčastniť sa na týchto pobytoch môžno prostredníctvom zamestnávateľa (napr. formou benefitov, zo sociálneho fondu), občianskych združení, seniorských klubov, škôl, zdravotníckych zariadení, odborových združení a podobne.

Samostatnou skupinou rekondičných pobytov sú rekondičné pobyty
zo zákona
, ktoré zabezpečuje a plne hradí zamestnávateľ pre svojich zamestnancov zaradených v rizikových kategóriách zmysle zákona.

Rekondičné pobyty
Komplexný liečebný pobyt

Rekondičný komplexný liečebný pobyt

Komplexný liečebný rekondičný pobyt s ubytovaním, stravou a procedúrami. Minimálna dĺžka pobytu 7 dní (6 nocí), vstupná a výstupná lekárska prehliadka, 3 procedúry denne, plná penzia, bonusy.

Liečebno-preventívny pobyt

Rekondičný liečebno-preventívny pobyt

Regeneračný liečebno-preventívny rekondičný pobyt s ubytovaním, stravou a procedúrami. Minimálna dĺžka pobytu 5 dní (4 noci), 2 procedúry denne, lekárska konzultácia, polpenzia, bonusy.

Programovo riadený rekondičný pobyt

Programovo riadený rekondičný pobyt

Programovo riadený rekondičný režim pod dohľadom kúpeľného lekára ambulatnou alebo pobytovou formou (v zmysle zákona o rekondičných pobytoch a rehabilitácii v súvislosti s prácou).

Rekondičné pobyty sú zo zákona určené pre vybrané povolania spĺňajúce kritériá sťažených pracovných podmienok a súčasne spĺňajú podmienky účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesijného poškodenia zdravia.

Dĺžka pobytu je min. 2 týždne, alebo 80 hodín v priebehu 2 rokov vo forme rehabilitácie.

Obsahom rekondičných pobytov sú rehabilitačné cvičenia, odborné inštruktáže, vodoliečebné a teploliečebné procedúry, plávanie, vhodný druh športu a pobyt v prírode.

Rozdelenie pobytov podľa kategórie rizika:
A. určená zamestnancom exponovaným pevnému aerosólu (prachu), chemickým faktorom alebo karcinogénnym faktorom
B. určená zamestnancom exponovaným vibráciám, dlhodobému, nadmernému a jednostrannému zaťaženiu, nevyhovujúcim mikroklimatickým podmienkam, zvýšenému tlaku vzduchu, alebo nadmernej fyzickej záťaži
C. určená zamestnancom exponovaným hluku, psychickej pracovnej záťaži alebo ionizujúcemu žiareniu

V individuálnych prípadoch môžeme pobyty prispôsobiť potrebám danej skupiny alebo ponúknuť iný typ pobytu z našej ponuky pobytov (liečebné, relaxačné).

Informácie a rezervácie

Obchodné oddelenie
Ing.Katarína Blahová
tel: +421/32/6514 795
fax: +421/32/6552 960
e-mail: obchod@slktn.sk

Aktuálne informácie k pobytom
Koronavírus obmedzenia - zobraziť »


 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa