Koronavírus - núdzové opatrenia

dňa 19.01.2022

Vážení klienti,

naše Kúpele sú otvorené pre klientov (zdravotných poisťovní aj samoplatcov), ktorým poskytujeme kompletnú kúpeľnú a liečebnú starostlivosť v zmysle aktuálne platných vyhlášok a opatrení, nasledovne:

  • Relaxačné a liečebné pobyty pre klientov samoplatcov i klientov s poukazom zo zdravotnej poisťovne - v režime OTP
  • Hotelové ubytovanie - v režime OP+
  • Predaj liečebných procedúr pre verejnosť - v režime OP
  • Predaj wellness balíčkov (Wellmed) pre verejnosť - v režime OP+

Vysvetlenie pojmu "OTP":
O - osoba plne očkovaná
T - osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR, Lamp test - 72 hod., AG test - 48 hod.)
P - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami)

Vysvetlenie pojmu "OP":
O - osoba plne očkovaná
P - osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami)

Vysvetlenie pojmu "OP+":
O - osoba kompletne očkovaná a zároveň:

  • osoba má posilňovaciu dávku, alebo
  • osoba s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR, Lamp test - 72 hod., AG test - 48 hod.), alebo
  • osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 (max. pred 180 dňami), alebo
  • osoba do 18 rokov a 2 mesiacov veku, alebo
  • osoba do 12 rokov a 2 mesiacov veku a s negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR, Lamp test - 72 hod., AG test - 48 hod.), alebo
  • osoba do 6 rokov veku.

Prevádzkovateľ zariadenia je oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z vyššie uvedených skutočností, prípadne doklad o výnimke v zmysle vyhlášky č. 6/2022 V.v. SR. Do tohoto dokladu je prevádzkovateľ oprávnený nahliadnuť.

V našich prevádzkach dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých preventívnych a hygienických opatrení vydaných ÚVZ s cieľom ochrániť zdravie našich klientov - samozrejmosťou je dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov, dodržiavanie odstupov, prekrytie horných dýchacích ciest (ako zamestnancov, tak aj klientov) rúškom alebo iným spôsobom v zmysle platných výnimiek, dezinfekčné zóny, zóna na prežehlenie rúška, meranie teploty, zníženie kapacity obsadenosti v prevádzkach pre regulovanie koncentrácie osôb počas poskytovania služieb klientom a zodpovedný prístup zamestnancov Kúpeľov.

Ďakujeme, že rešpektujete všetky prijaté opatrenia a odporúčania ohľadom ochrany zdravia klientov i zamestnancov našich Kúpeľov, aby sme vám i naďalej mohli poskytovať naše služby.

O prípadných zmenách budeme priebežne informovať.

Prajeme vám príjemný pobyt v našich Kúpeľoch.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa