Koronavírus - núdzové opatrenia

dňa 02.06.2021

Vážení klienti,

naše Kúpele sú otvorené pre všetkých klientov (zdravotných poisťovní aj samoplatcov s výmenným lístkom od všeobecného lekára), ktorým poskytujeme kompletnú kúpeľnú a liečebnú starostlivosť v zmysle aktuálne platných vyhlášok a opatrení. Aktuálne je k dispozícii ubytovanie vo všetkých našich kúpeľných hoteloch a liečebných domoch. 

V zmysle aktuálne platného rozhodnutia spoločnosti Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. sa každý novonastupujúci klient musí pri nástupe na pobyt preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a to nie starším ako 7 dní, alebo dokladom o výnimke v zmysle platných výnimiek.

Bez negatívneho výsledku testu, príp. dokladov o výnimke nástup na pobyt nie je možný.

Novinka:

Klienti, ktorí prekonali ochorenie Covid-19 s následkami, môžu ako rekonvalescenciu absolvovať následnú kúpeľnú liečbu v našich Kúpeľoch. Kúpeľnú liečbu hradenú zo zdravotnej poisťovne doporučuje pacientom s pretrvávajúcimi ťažkosťami po stredne ťažkom a ťažkom priebehu odborný lekár a návrh na ňu môže vystaviť všeobecný lekár alebo priamo ich odborný lekár.

Kúpeľnú liečbu si môžu zakúpiť i samoplatci (pobyt Post-COVID Medical), ktorí sa sami rozhodnú načerpať nové sily a včas tak prispejú k správnej rekonvalescencii a uzdraveniu.

V našich prevádzkach dôsledne dbáme na dodržiavanie všetkých preventívnych a hygienických opatrení vydaných ÚVZ s cieľom ochrániť zdravie našich klientov - samozrejmosťou je dôsledná dezinfekcia všetkých priestorov, dodržiavanie odstupov, prekrytie horných dýchacích ciest (ako zamestnancov, tak aj klientov) respirátorom alebo iným spôsobom v zmysle platných výnimiek, dezinfekčné zóny, zóna na prežehlenie rúška, meranie teploty, zníženie kapacity obsadenosti v prevádzkach pre regulovanie koncentrácie osôb počas poskytovania služieb klientom a zodpovedný prístup zamestnancov Kúpeľov.

Ďakujeme, že rešpektujete všetky prijaté opatrenia a odporúčania ohľadom ochrany zdravia klientov i zamestnancov našich Kúpeľov, aby sme vám i naďalej mohli poskytovať naše služby.

O prípadných zmenách budeme priebežne informovať.

Prajeme vám príjemný pobyt v našich Kúpeľoch.

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa