Dominanta Trenčianskych Teplíc čoskoro minulosťou

TLAČOVÁ SPRÁVA

Dominanta Trenčianskych Teplíc čoskoro minulosťou.

V Trenčianskych Tepliciach, 24. október 2023

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. začne 25.10.2023 s postupným odstraňovaním 80m vysokého komína v širšom centre Trenčianskych Teplíc.

Železobetónový komín bol postavený v rokoch 1965 až 1968 v areáli bývalého hospodárskeho dvora miestnych Kúpeľov. V minulosti slúžil v ich tepelnom hospodárstve na odvádzanie spalín z kotlových jednotiek, ktoré spaľovali pôvodne tuhé palivo a neskôr zemný plyn. Vzhľadom na úspešne ukončenú decentralizáciu tepelného hospodárstva Kúpeľmi v roku 2016 však už dlhšie neplní svoju funkciu. Napriek jeho stále dobrému technickému stavu ide o dubiózny majetok, ktorého neskoršia asanácia by oproti súčasnosti znamenala už len vyšší finančný náklad.

Realizácia búracích prác a likvidácia odpadu, nepredstavujúceho žiadne ekologické riziko, bude zabezpečená odborne spôsobilou spoločnosťou bez použitia trhaviny. Práce budú do výšky cca. 25m vykonané postupným ručným a následne - už zo zeme - strojovým rozoberaním, pričom ich trvanie je v závislosti od poveternostných podmienok odhadované na približne 90 dní.

Odstránenie komína prispeje k zvýšeniu atraktivity pozemku zbavením záťaže, aktuálne limitujúcej jeho budúce využitie, ako aj k výrazne zmenenému a nesporne krajšiemu vizuálu kúpeľného mesta.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa