Pobyty IS A

Liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu - indikačná skupina ˝A˝

Kúpeľnú starostlivosť rozdeľuje Indikačný zoznam na dve skupiny. Skupina ˝A˝ a skupina ˝B˝, podľa závažnosti ochorenia.

Skupina ˝A˝

Ubytovanie, strava aj liečba sú hradené zdravotnou poisťovňou.

NOVINKA: Kúpeľná liečba pre post Covidových pacientov v indikačnej skupine A
VI/15 - Nervové choroby
VII/12 - Choroby pohybového ústrojenstva

Kúpeľnú liečbu po prekonaní ochorenia si môžu zakúpiť i samoplatci (pobyt Post-COVID Medical).

Pobyty IS A


Povolené indikácie u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku VI/1,4,5,7,8 VII/2,4,10 X/3,4

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár pre dospelých alebo špecialista. Vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne. O konkrétne kúpele je nutné požiadať zdravotnú poisťovňu pri predložení návrhu.

Po schválení liečby zdravotná poisťovňa oznámi poistencovi , do ktorých kúpeľov zaslala návrh. Kúpele podľa zmluvných podmienok a kapacitných možností pridelia nástupný termín a zašlú písomné potvrdenie rezervácie s informáciami k pobytu.
Poistenci platia povinný poplatok 1,70 € á deň - od poplatku ste oslobodení ak:
› ste nositelia ocenenia najmenej striebornej Jánskeho plakety
› ste osoby v hmotnej núdzi (musíte sa preukázať rozhodnutím úradu práce, soc.vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi) - v tomto prípade platíte len prvé tri dni pobytu t.j. 5,10 €

Pred nástupom do kúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuálny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Dĺžka pobytu je uvedená v rozhodnutí o schválení liečby a nie je možné ju meniť.

Nezabudnite si priniesť:
› predvolanie na kúpeľnú liečbu
› občiansky preukaz
› preukaz poistenca
› potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave
› lieky, ktoré pravidelne užívate

Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie a prezúvky vhodné na procedúry.

Liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č. 577/2004Z.z.

Upozornenie

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. nemajú štandardné lôžka podľa § 1 ods. 2 Z.z. č.722/2004.
Poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 pís. a) zákona.
VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,40 € na osobu/noc.

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie:
› držiteľov preukazu ZŤP/S
› deti do troch rokov života vrátane
› nevidomú osobu › osobu v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

Správca dane znižuje daň za ubytovanie o 50%:
› pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S
› pre držiteľov preukazu ZŤP

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 €/osoba/noc.

Dôležité informácie

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb
Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Kontaktná osoba:
Stránkové hodiny: 8:00 - 14.00 hod.
Gašparík Michal
e-mail: obchod5@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 792

Centrálne rezervačné číslo:
+421/32/6514 000
e-mail: obchod@slktn.sk
fax: +421/32/655 29 60

Aktuálne informácie k pobytom
Koronavírus obmedzenia - zobraziť »


Parkovanie návštevníkov kúpeľov Parkovanie pre hostí

Zobraziť mapu parkovacích miest

Doprava zo stanice

Odvoz a dovoz - smer železničná stanica - Kúpele Trenčianske Teplice a späť je potrebné nahlásiť na recepcii vášho hotela 2 dni vopred.
Ďakujeme.

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa