Pobyty IS B

Liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu - indikačná skupina ˝B˝

Kúpeľnú starostlivosť rozdeľuje Indikačný zoznam na dve skupiny. Skupina ˝A˝ a skupina ˝B˝, podľa závažnosti ochorenia.

NOVINKA: Kúpeľná liečba pre post Covidových pacientov v indikačnej skupine A
VI/15 - Nervové choroby
VII/12 - Choroby pohybového ústrojenstva

Kúpeľnú liečbu po prekonaní ochorenia si môžu zakúpiť i samoplatci (pobyt Post-COVID Medical).

Nárok na kúpeľnú liečbu

Skupina ˝B˝

Liečbu hradí zdravotná poisťovňa, stravu a ubytovanie platí poistenec sám.
Povolené indikácie u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku VI/2,3,6,9,10,11,12 VII/1,3,5,6,7,8,9 XII/3,4,8.

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár pre dospelých alebo špecialista. Vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne.

Po schválení liečby zdravotná poisťovňa zašle návrh poistencovi s adresami kúpeľov, v ktorých si môže dohodnúť termín a ubytovanie podľa cenovej ponuky kúpeľov. Následne poistenec zašle návrh vybratým kúpeľom, ktoré po jeho prijatí zašlú písomné potvrdenie
o rezervácii pobytu.

Pred nástupom do kúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuálny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Dĺžka pobytu je uvedená v rozhodnutí o schválení liečby a nie je možné ju meniť.

Nezabudnite si priniesť:
› predvolanie na kúpeľnú liečbu
› občiansky preukaz
› preukaz poistenca
› potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave
› lieky, ktoré pravidelne užívate

Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie a prezúvky vhodné na procedúry.

Liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č. 577/2004Z.z.

Upozornenie

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. nemajú štandardné lôžka podľa § 1 ods. 2 Z.z. č.722/2004.
Poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 pís. a) zákona.

VZN mesta Trenčianske Teplice stanovuje sadzbu dane za ubytovanie 1,40 € na osobu/noc.

Správca dane oslobodzuje od dane za ubytovanie:
› držiteľov preukazu ZŤP/S
› deti do troch rokov života vrátane
› nevidomú osobu
› osobu v hmotnej núdzi, ktorá sa preukáže rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej núdzi

Správca dane znižuje daň za ubytovanie o 50%:
› pre sprievodcov fyzických osôb, ktoré sú držiteľom preukazu ZŤP/S,
› pre držiteľov preukazu ZŤP

Kúpele Trenčianske Teplice a.s. stanovujú administratívny poplatok 0,41 €/osoba/noc.

Dôležité informácie

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb
Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Kontaktná osoba:
Stránkové hodiny: 8:00 - 14.00 hod.
Nikola Marčeková
e-mail: obchod6@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 791

Centrálne rezervačné číslo:
+421/32/6514 000
e-mail: obchod@slktn.sk
fax: +421/32/655 29 60

Aktuálne informácie k pobytom
Koronavírus obmedzenia - zobraziť »


Parkovanie návštevníkov kúpeľov Parkovanie pre hostí

Zobraziť mapu parkovacích miest

Doprava zo stanice

Odvoz a dovoz - smer železničná stanica - Kúpele Trenčianske Teplice a späť je potrebné nahlásiť na recepcii vášho hotela 2 dni vopred.
Ďakujeme.

 

 

Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa