Pobyty IS B

Liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu - indikačná skupina ˝B˝

Kúpeľnú starostlivosť rozdeľuje Indikačný zoznam na dve skupiny. Skupina ˝A˝ a skupina ˝B˝, podľa závažnosti ochorenia.

Nárok na kúpeľnú liečbu

Skupina ˝B˝

Liečbu hradí zdravotná poisťovňa, stravu a ubytovanie platí poistenec sám.
Povolené indikácie u pacientov, ktorí dovŕšili 18. rok veku: III/1,2,7,9,10,12 IV/1,2,3 VI/2,4,7,11,12,13 VII/1,3,5,6,7,8,9 X/5 XI/1,2,4,5 XII/2,3,4,7,8.

Návrh na kúpeľnú liečbu vypisuje všeobecný lekár pre dospelých alebo špecialista. Vypísaný návrh na kúpeľnú liečbu doručí poistenec na pobočku zdravotnej poisťovne.

Po schválení liečby zdravotná poisťovňa zašle návrh poistencovi s adresami kúpeľov, v ktorých si môže dohodnúť termín a ubytovanie podľa cenovej ponuky kúpeľov. Následne poistenec zašle návrh vybratým kúpeľom, ktoré po jeho prijatí zašlú písomné potvrdenie
o rezervácii pobytu.

Pred nástupom do kúpeľov musí praktický lekár potvrdiť váš aktuálny zdravotný stav. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 14 dní.

Dĺžka pobytu je uvedená v rozhodnutí o schválení liečby a nie je možné ju meniť.

Nezabudnite si priniesť:
› predvolanie na kúpeľnú liečbu
› občiansky preukaz
› preukaz poistenca
› potvrdenie praktického lekára o vašom aktuálnom zdravotnom stave
› lieky, ktoré pravidelne užívate

Odporúčame vám doniesť si plavky, oblečenie a prezúvky vhodné na procedúry.

Liečba hradená z verejného zdravotného poistenia podľa Zákona č. 577/2004Z.z.

Upozornenie - poplatok

Poplatok Administratívna služba je vo výške 2,00 €/osoba/noc. Nárok na zľavu vo výške 50 % majú držitelia Jánskeho plakety (strieborná, zlatá, diamantová) a medaily Kňazovického, preukazu ŤZP, ŤZP-S, sprievodca ŤZP-S a potvrdenia o hmotnej núdzi.

Pobyty v kupeloch za najnizsie ceny roka

Dôležité informácie

Nástupy na pobyty a uvoľnenie izieb
Kontraindikácie kúpeľnej liečby

Kontaktná osoba:
Stránkové hodiny: 8:00 - 14.00 hod.
Nikola Marčeková
e-mail: obchod6@slktn.sk
tel.: +421/32/6514 791

Centrálne rezervačné číslo:
+421/32/6514 000
e-mail: obchod@slktn.sk
fax: +421/32/655 29 60

Parkovanie návštevníkov kúpeľov Parkovanie pre hostí

Zobraziť mapu parkovacích miest

Doprava zo stanice

Odvoz a dovoz - smer železničná stanica - Kúpele Trenčianske Teplice a späť je potrebné nahlásiť na recepcii vášho hotela 2 dni vopred.
Ďakujeme.

 

 

Trenčianske TepliceOOCR Trenčianske TepliceTrenčínSlovakia RingUrbánekNestléVšeobecná zdravotná poisťovňa